Układ sterowania dla bramek paletowych magazynu

Układ umożliwiający automatyczne zamykanie bramek paletowych oraz sygnalizację stanu pracy i awarii.

Układ opracowany w celu ułatwienia pracy oraz bezpieczeństwa na magazynie o zabudowie piętrowej umożliwia:

  • bezpieczne zamknięcie bramki w momencie, gdy nie odbywa się transport,
  • blokadę w pozycji otwartej,
  • wykrywanie palety gotowej do odbioru,
  • sygnalizację w przypadku: uszkodzenia bramki, obecności palety do odbioru, oczekiwania na odbiór palety.