Elektroinstalatorstwo (budynki)

Elektroinstalatorstwo (budynki)

  • domy jednorodzinne (dobór rozwiązań, koncepcja, projekt, dostawa podzespołów, przygotowanie rozdzielnicy, WLZ, montaż gniazd włączników i oświetlenia, pomiary ochronne, protokół odbioru),
  • budynki nowobudowane oraz remontowane,
  • obiekty pożyteczności publicznej,
  • place budowy,
  • instalacje odgromowe.