Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Jako alternatywę dla coraz bardziej kosztownego oraz wymagającego Działu Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych oferujemy outsourcing w zakresie automatyki przemysłowej i elektryki:

  • interwencje w przypadku nagłych awarii maszyn i urządzeń oraz instalacji zasilających,
  • planowane przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń,
  • optymalizacja w zakresie żywotności, ograniczenia czasu przestoju, wymaganych modernizacji,
  • doradztwo przy planowanych inwestycjach i pozostałych,
  • przygotowanie i realizacja relokacji maszyn i urządzeń,
  • przygotowanie zasilania pod planowane inwestycje,
  • modernizacja i rozwój istniejących rozwiązań.