2 sierpnia 2018

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 

1. Informacje ogólne

1.1. Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych klientów. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, których podanie jest dobrowolne.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa Mateusz Gorkowski, właściciel Serwisu , który w dalszej części regulaminu występuje też jako Operator Serwisu.

1.3. Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@gorkowski.pl

 

2. Sposoby przetwarzanie danych

Dane osobowe Użytkownika są rozumiane jako:

  • imię użytkownika;
  •  adres e-mail użytkownika;
  •  adres użytkownika;
  • telefon użytkownika;
  • adres firmy użytkownika;
  • NIP użytkownika;
  •  numer IP użytkownika;
  •  pliki cookies użytkownika.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści  – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną, w szczególności dostawców, którzy hostują naszą stronę oraz jej treść.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics. Zalecamy zapoznać się z polityką ochrony prywatności Google oraz polityką ochrony prywatności narzędzia Google Analytics.

 

3. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkowników.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom realizującym niektóre usługi dla Operatora Serwisu – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów, będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi serwis Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa Mateusz Gorkowski współpracuje.

 

4. Zatrzymywanie i usuwanie danych

4.1 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub żądania ich usunięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.2. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.4. Użytkownik może mieć wgląd do swoich danych osobowych lub może je zatrzymać, zmienić lub usunąć, kontaktując się z Administratorem Danych pod adresem e-mail:biuro@gorkowski.pl

strona zrealizowana przez lukedi