Prefabrykacja rozdzielnic dla oczyszczalni ścieków

Prefabrykacja rozdzielnic na potrzeby modernizowanej oczyszczalni ścieków (branża wod-kan).

Rozdzielnice w wykonaniu wewnętrznym oraz w wykonaniu zewnętrznym z wykorzystaniem w dedykowanej obudowie z podwójnymi drzwiami dla zapewniania właściwiej ochrony przed warunkami zewnętrznymi.

Realizacja projektu w oparciu o schemat instalacji dostarczy przez zleceniodawcę. Projekt zabudowy rozdzielnic oraz dobór i dostawa podzespołów zrealizowana przez nasz Zespół.

Oferujemy usługi i rozwiązania w zakresie:

  • programowania sterowników PLC na potrzeby kontroli i sterowania procesów,
  • projektowania oraz prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic,
  • montażu instalacji elektrycznych w budynkach technicznych,
  • doboru  i dostawy podzespołów o przetworników.

Nasza oferta skierowania jest do:

  • generalnych wykonawców inwestycji z branży wodno – kanalizacyjnej,
  • oczyszczalni ścieków,
  • miejskich zakładów zajmujących się gospodarką wodno – ściekową.