Instalacja elektryczna w budynku produkcyjno – biurowym

Projekt i montaż instalacji elektrycznej

Kompleksowa realizacja, której zakres objął:

  • projekt rozdzielnicy i wyposażenie w sprzęt elektroinstalacyjny,
  • wykonanie schematu instalacji i rozdzielnicy,
  • montaż tras kablowych (koryta stalowe w części produkcyjnej, koryta z tworzywa w części biurowo – socjalnej),
  • montaż opraw oświetleniowych,
  • montaż gniazd 230V i 230/400V,
  • montaż kamer,
  • prefabrykację rozdzielnicy,
  • montaż elementów instalacji p poż,
  • montaż systemu dostępu (elektrozaczepy, punkty dostępu),
  • pomiary ochronne instalacji z przygotowaniem protokołu (pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, badanie uziomów, badanie wyłączników różnicowo – prądowych).

W obrębie części produkcyjnej zastosowano koryta stalowe, umożliwiające łatwą rozbudowę o kolejne elementy instalacji. Podobne rozwiązanie dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych. W przypadku przemeblowania można w łatwy sposób przesunąć lub dodać kolejne gniazda lub wyłączniki. Rozdzielnica została wyposażona we wszelkie niezbędne aparaty zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa instalacji, odbiorników i personelu. Wszelkie elementy zostały w czytelny sposób opisane. Eksploatację i naprawy ułatwia schemat instalacji.