Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Jako alternatywę dla coraz bardziej kosztownego oraz wymagającego Działu Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych oferujemy outsource’ing w zakresie zagadnień elektryki oraz automatyki przemysłowej:

– interwencje w przypadku nagłych awarii maszyn i urządzeń oraz instalacji zasilających,

– planowane przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń,

– optymalizacja w zakresie żywotności, ograniczenia czasu przestoju, wymaganych modernizacji,

– doradztwo przy planowanych inwestycjach i pozostałych,

– przygotowanie i realizacja relokacji maszyn i urządzeń,

– przygotowanie zasilania pod planowane inwestycje,

– modernizacja i rozwój istniejących rozwiązań,