Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Badanie instalacji elektrycznej, często określane jako ‘pomiary elektryczne’, a najczęściej bagatelizowane. Jest to istotny etap każdej inwestycji jak i obsługi w szerokim zakresie elektrotechniki. Zarówno nowa instalacja jak i ta eksploatowana wymaga badań polegających na przeglądzie i pomiarach wartości określonych parametrów.

Sprawny samochód to bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów – rzetelnie przeprowadzone badanie instalacji elektrycznej to bezpieczeństwo użytkowników, pracowników oraz spokój pracodawcy.

Zapewniamy wsparcie w następujących zakresie:

  • pomiary elektryczne instalacji elektrycznych odbiorcze oraz okresowe w budynkach mieszkalnych, obiektach pożyteczności publicznej, obiektach przemysłowych (pomiar pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiary wyłączników różnicowoprądowych, pomiary uziomów roboczych oraz instalacji odgromowych),
  • pomiary elektryczne instalacji  maszyn i urządzeń,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • pomiary termowizyjne,
  • analiza parametrów zasilania, zużycia energii, optymalizacja zużycia,
  • pozostałe przeglądy elektryczne.