Pomiary elektryczne

Badanie instalacji elektrycznej, często określane jako ‘pomiary elektryczne’, a najczęściej bagatelizowane. Jest to istotny etap każdej inwestycji jak i obsługi w szerokim zakresie elektrotechniki. Zarówno nowo wykonana instalacja jak i ta eksploatowana wymaga badań polegających na przeglądzie i pomiarach wielkości około elektrycznych.

Sprawny samochód to bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów – rzetelnie przeprowadzone badanie instalacji elektrycznej to bezpieczeństwo użytkowników, pracowników oraz spokój pracodawcy.

Zapewniamy wsparcie w następujących zakresie:

– pomiary elektryczne instalacji elektrycznych odbiorcze oraz okresowe w budynkach mieszkalnych, obiektach pożyteczności publicznej, obiektach przemysłowych (pomiar pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiary wyłączników różnicowoprądowych, pomiary uziomów roboczych oraz instalacji odgromowych),

– pomiary elektryczne instalacji  maszyn i urządzeń,

– pomiary natężenia oświetlenia,

– pomiary termowizyjne,

– analiza parametrów zasilania, zużycia energii, optymalizacja zużycia,

– pozostałe przeglądy elektryczne,